Władze Generalnego Gubernatorstwa

budynek-agh-siedziba-rzadu-generalgouvernementOrganizacja władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945.

 

I PERSONEL ADMINISTRACJI CYWILNEJ ORAZ SS I POLICJI


GENERALNY GUBERNATOR

dr Hans Frank, minister Rzeszy, Reichsleiter Urzędu Prawa Rzeszy, prezydent Akademii Prawa Niemieckiego, MdR Mitglied des Reichstags (deputowany do Reichstagu)

siedziba: Kraków -zamek na Wawelu


ZASTĘPCY

Artur Seyß-Inquart, sekretarz stanu (do 24.05.1940), potem komisarz Rzeszy w Holandii

dr Josef Bühler, sekretarz stanu

siedziba: Kraków, budynek rządu Außenring 46

Zastępcy w dziedzinie SS i policji: sekretarz stanu Friedrich Wilhelm Krüger i Wilhelm Koppe


PEŁNOMOCNIK GENERALNEGO GUBERNATORA W BERLINIE

Wilhelm Heuber
, MdR

Siedziba: Berlin W35, Standartenstr. 14


RZĄD GENERALNEGO GUBERNATORSTWA

dr Josef Bühler, sekretarz stanu
Zastępca: dr Ernst Boepple, sekretarz stanu (od 1.09.1941)

SEKRETARIAT PAŃSTWOWY

a) kancelaria generalnego gubernatora
dr Franz Keith
dr Max Meidinger (od 19.02.1943)

b) kancelaria rządu
Ferdinand Wolsegger

Rzecznik prasowy rządu: Emil Gassner
Referaty: sprawy rządowe, kształcenie i szkolenie, statystyka etc.

c) urzędy sekretariatu państwowego
ustawodastwo: dr Albert Weh
ponadto: kształtowanie cen, planowanie przestrzenne, dział personalny, oddział drogowy, archiwa, handel zagraniczny

 


 

WYDZIAŁY GŁÓWNE I PREZYDENCI WYDZIAŁÓW

a) administracja wewnętrzna
Eberhart Westerkamp
dr Ludwig Siebert (SS-Oberführer, 1944 zastępca Gauleitera)
dr Ludwig Losacker (SS-Obersturmbannführer)
Harry Georg von Crausshaar (SS-Brigadeführer)

Wydział zdrowia (zwalczanie tyfusu plamistego w gettach)
dr Jost Walbaum
Inne wydziały, m.in.: sprawy policyjne, Sonderdienst, służba budowlana
Referat: sprawy żydowskie

b) finanse
dr Alfred Spindler
dr Hermann Senkowsky (SS-Oberführer)
Dyrekcja generalna monopoli

c) wymiar sprawiedliwości
Kurt Wille
Wydziały, m.in.: więziennictwo, sady specjalne

d) gospodarka
dr Walter Emmerich
Wydziały, m.in.: administracja powiernicza

e) aprowizacja i rolnictwo
Karl Naumann (SS-Standartenführer)
Hellmut Körner (SS-Brigadeführer)

f) leśnictwo
dr Kurt Eissfeldt

g) praca
dr Max Frauendorf (SS-Obersturmbannführer)
Alexander Rhetz (kierownik)
Wilhelm Struve (SA-Oberführer)

h) propaganda
dr Max Du Prel (SS-Sturmführer)
Wilhelm Ohlenbusch
Wydziały, m.in.: rasa, propaganda, kultura, film, radio

i) nauka i szkolnictwo
dr Kajetan Mühlmann (SS-Oberführer)
dr Adolf Watzke
dr Ludwig Eichholz (SS-Obersturmbannführer)

k) budownictwo
Theodor Bauder
Dyrekcja budowlana generalnego gubernatora

l) koleje
Adolf Gerteis

m) poczta (Deutsche Post Osten)
dr Richard Lauxmann

WYŻSI DOWÓDCY SS i POLICJI Ost - HSSPF

Friedrich Wilhelm Krüger, sekretarz stanu, SS-Obersgruppenführer, generał policji (sekretarz stanu od maja 1942)
Wilhelm Koppe, sekretarz stanu, SS-Obersgruppenführer, generał policji (sekretarz stanu od 10.11.1943)
siedziba: Kraków, budynek rządu Außenring 46

DOWÓDCY POLICJI PORZĄDKOWEJ - BdO (generałowie policji)
Herbert Becker
Karl Riege
Rudolf Friedrich Müller
Gerhard Winkler
Hans Dietrich Grünwald
Emil Höring

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD - BdS SS-Brigadeführer
Bruno Streckenbach
dr Eberhard Schöngarth

Walter Bierkamp

 


 

POZIOM DYSTRYKTÓW

DYSTRYKT KRAKOWSKI
GUBERNATORZY

dr Otto von Wächter (do 12.01.1942)
dr Richard Wendler, SS-Brigadeführer, (do 26.05.1943)
dr Ludwig Losacker (komisarycznie lipiec - wrzesień 1943)
Curt Ludwig von Burgsdorff
siedziba: Kraków, Adolf-Hitler Platz 27

SZEFOWIE URZĘDÓW
Ferdinand Wolsegger (SS-Sturmführer)
dr Georg Eisenlohr

DOWÓDCY SS i POLICJI
Karl Zech
Julian Scherner
Theobald Thier

DOWÓDCY POLICJI PORZĄDKOWEJ
Oberführer żandarmerii Höring
pułkownik żandarmerii Bauer

DOWÓDCY ŻANDARMERII
podpułkownik żandarmerii Klipfel
podpułkownik żandarmerii dr Krimmer

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD
dr Bruno Müller
Walter Huppenkothen
dr Max Großkopf
dr Bernhard Baatz

DYSTRYKT WARSZAWSKI
GUBERNATOR

dr Ludwig Fischer, kierownik wydziału głównego Rzeszy, SS-Gruppenführer, MdR
siedziba: Warszawa, pałac Brühla

SZEFOWIE URZĘDÓW
Heinrich Barth (SS-Obersturmbannführer)
dr Herbert Hummel (SA-Sturmführer)
dr Friedrich Gollert (SS-Untersturmführer)

DOWÓDCY SS i POLICJI
Paul Moder
Ferdinand von Sammern-Frankenegg (SS-Oberführer)
Jürgen Stroop
Franz Kutschera (od 25.11.1943 do 1.02.1944)
Paul Otto Geibel

DOWÓDCA POLICJI PORZĄDKOWEJ
Karl Heinrich Brenner (SS-Oberführer)

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD
Josef Meisinger
Ludwig Hahn

DYSTRYKT LUBELSKI
GUBERNATORZY

Friedrich Schmidt (do 20.02.1940)
Ernst Zörner (do 10.04.1943)
dr Richard Wendler (od 26.05.1943)

SZEFOWIE URZĘDÓW
dr Wilhelm Engler
dr Fritz Schmiege

DOWÓDCY SS i POLICJI
Odilo Globocnik
Jakob Sporrenberg

DOWÓDCA POLICJI PORZĄDKOWEJ
podpułkownik policji Karsemann

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD
dr Alfred Hasselberg
Johannes Müller
Walter Huppenkothen

DYSTRYKT RADOMSKI
GUBERNATORZY

dr Karl Lasch
Ernst Kundt, podsekretarz stanu (od 7.08.1941)

SZEF URZĘDU
dr Friedrich Egen

DOWÓDCY SS i POLICJI
Friedrich Katzmann
Carl Oberg

dr Herbert Böttcher

DOWÓDCY POLICJI PORZĄDKOWEJ
pułkownik policji Heske
pułkownik żandarmerii Klippel

DOWÓDCA POLICJI BEZPIECZEŃSTWA
dr Liphardt

DYSTRYKT GALICYJSKI
GUBERNATORZY

dr Karl Lasch (od sierpnia 1941 do 6.01.1942)
dr Ludwig Losacker (komisarycznie do 22.01.1942)
dr Otto Wächter (od 22.01.1942)

SZEFOWIE URZĘDÓW
dr Ludwig Losacker
Otto Bauer (SA-Sturmführer)
dr Josef Brandl (komisarycznie 1944)

DOWÓDCY SS i POLICJI
Friedrich Katzmann
Theobald Thier
Christoph Diehl

DOWÓDCY POLICJI PORZĄDKOWEJ
Paul Worm
Joachim Stach
Walter von Soosten
Gustav Schubert

DOWÓDCA ŻANDARMERII
podpułkownik żandarmerii Franz Gansinger

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD
dr Helmut Tanzmann

dr Josef Witiska

 

 


 

 

POZIOM POWIATÓW

KRAKÓW
1 starosta miejski Stadthauptmann w Krakowie, 12 starostw powiatowych

WARSZAWA
1 starosta miejski w Warszawie, 9 starostw powiatowych

LUBLIN
1 starosta miejski w Lublinie, 10 starostw powiatowych


RADOM
3 starostwa miejskie (Radom, Kielce, Częstochowa), 10 starostw powiatowych

GALICJA
1 starosta miejski we Lwowie, 15 starostw powiatowych

POLICJA
Dowódca policji powiatowej
Żandarmeria


GMINY
Komisarz miasta
Burmistrzowie (miasta przynależące do powiatu)
Policja: kompanie żandarmerii

Komisarz wiejski Landkomissar
wójt (gmina wiejska)
sołtys (wieś)
policja: posterunki żandarmerii

 

Źródło: Dieter Schenk, Hans Frank, Biografia generalnego gubernatora, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.